Fri bevaegelighed for varer til kapital og folketjenester

De grundlæggende forudsætninger for Det Europæiske Fællesskab

Præcis svar på spørgsmålet "Hvad er et CE-certifikat?" er forbundet med løsningen af de grundlæggende forudsætninger for Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det fremlægges, at grundlaget for hendes arbejde er tre principper: fri bevægelighed for varer, kvinder og kapital. For at gennemføre ovennævnte principper har EU-medlemsstaterne besluttet at overvinde alle vanskeligheder i samhandelen inden for Fællesskabet og har endnu ikke oprettet en fælles politik i kontakt med tredjelande. Takket være dette blev der etableret et udvekslingsmarked på fællesskabsmarkedet, der ligner det, der skaber en stilling i et lands klasse. Du har modtaget betegnelsen for det indre marked eller fælles marked.

Fælles europæisk marked og introduktion af produkter på markedet

En af de mest almindelige vanskeligheder forbundet med handel mellem lande er nationale krav til produktets kvalitet og sikkerhed. I et hvilket som helst land var der forskellige regler og normer gældende, som var betydeligt forskellige fra forskellige lande. Producenten, der ønskede at tilbyde sine resultater i nye lande, måtte hver dag opfylde sine personlige krav. Efter alt fjernede handelshindringer det nødvendigt at afskaffe disse forskelle. Standarder kombineret med omdrejning af materialer kunne ikke løftes. Derfor blev løsningen i sig selv forening af dele inden for hele samfundet, takket være hvilken handel udveksling afhang af disse individuelle krav.

I første fase blev der forsøgt at regulere EU-reglerne i forhold til bestemte kategorier af varer og produkter. På grund af den høje grad af kompleksitet og tidskrævende processer blev en sådan løsning frigivet.

Løsningen var at skabe en forenkling af spørgsmålet om teknisk harmonisering. Det indeholder de grundlæggende sikkerhedskrav for visse grupper af produkter, som nødvendigvis skal nås inden indførelsen af de varer eller materialer til at købe fast europæisk marked.

Iværksættere uden for EU, der planlægger at lancere et produkt til salg på fællesskabsmarkedet, f.eks. Fra Tyrkiet, skal opfylde det, så jeg kan klare EU's regler og værdier vedrørende kvalitet. Bekræftelse af denne kendsgerning er efter eget skøn.

Harmoniserede standarder er oprettet, takket være iværksættere ved, hvilke grundlæggende krav der skal opfyldes. Ikke en pligt til at give disse dele. Entreprenøren kan i en usædvanlig foranstaltning bevise, at hans produkt er egnet til køb på fællesskabsmarkedet.

Ce-certifikat - fabrikantens erklæring

Ce-mærkning er ikke noget nyt, men producentens erklæring om, at produktet opfylder de strenge krav til information.Det har symbolegenskaberne hos fabrikantens erklæring eller en autoriseret repræsentant. Bekræfter, at produktet blev oprettet i foreningen med de gældende krav i reglerne for produktet. Der kan da være et eller flere forskellige direktiver.

Fællesskabsretten indeholder en formodning om overensstemmelse og opfyldelse af minimums sikkerhedsrelaterede krav til et produkt med CE-mærket.

CE-certifikatet er trykt på varerne under fabrikantens eget ansvar eller en autoriseret repræsentant. Det er det samme efter at have bevist, at produktet opfylder de væsentlige krav i direktivet. For at se dette er overensstemmelsesvurderingsproceduren udført, og efter en positiv verifikation udstedes en overensstemmelseserklæring. Overensstemmelsesvurderingsprocedurerne kan være originale afhængigt af risikoen forbundet med brugen af et givet produkt. Jo større risiko for ejendom fra artiklen og jo tyngre død, jo flere procedurer skal opnås af dets fabrikant eller autoriseret repræsentant. I nogle tilfælde er det tilrådeligt at opfylde endda et dusin EU-standarder.