Erklaering om overholdelse af atex direktivet

ATEX-direktivet i sit eget retssystem blev indført den 28. juli 2003. Indhentet for produkter, der tages i brug i rum, der er eksplosivt. Disse produkter skal opfylde strenge krav ikke kun for sikkerhed, men også for sundhedsbeskyttelse. ATEX-direktivet indeholder procedurer for overensstemmelsesvurdering.

Til hukommelse af bestemmelserne i den pågældende normative handling bestemmes sikkerhedsniveauet og de dertil knyttede evalueringsprocedurer i vid udstrækning af graden af ​​fare for det miljø, som skålen vil gøre.ATEX-direktivet definerer de strenge krav, som et specifikt produkt skal opfylde for at blive brugt på potentielt eksplosive overflader. Og hvilke zoner er disse? Først og fremmest taler vi om hårde kulminer, hvor der er en betydelig risiko for metan- eller kulstøveksplosion.

ATEX-direktivet har en detaljeret oversigt over udstyr på linjen. To af dem. I den tidlige del opnås enheder, som også returneres i undergrunden af ​​minen på overflader, der kan være i fare for metaneksplosion. Den anden del fås til enheder, der starter på usædvanlige steder, men som kan bringe en eksplosiv atmosfære i fare.

https://puro-s.eu/dk/Purosalin - En måde at tabe sig uden yo-yo-effekten!

Dette direktiv indeholder de væsentlige krav til alle mennesker, der går i farlige områder med metan / kulstøv. Men længere krav er vigtige med evnen til at lokalisere i harmoniserede regler.

Det skal bemærkes, at retter, der er godkendt til offentliggørelse i potentielt eksplosive områder, skal være mærket med CE-mærket. Mærket skal følges af det bemyndigede organs identifikationsnummer, som skal være entydigt, synligt, stærkt og læseligt.

Det bemyndigende organ undersøger hele beskyttelsesorganismen eller skålene i sig selv for at sikre overholdelse af direktivets grundlæggende design og krav. Samtidig skal det huskes, at det nuværende direktiv fra 20. april 2016 erstattes af den nye ATEX-regel 2014/34 / EU.