Eksplosionsrisiko zone 1

Aktuel EU i de områder med væsentlige forskelle i lovgivningen på deres vej til sikkerheden for dem, i potentielt eksplosive metan og kulstøv forårsaget der introducerede dem for at kompensere ved at skabe en passende direktiv. Derfor er ATEX-direktivet blevet oprettet inden for zoner, der er direkte eksponeret for eksplosion.

Navnet på dette juridiske brev er fra fransk, der bogstaveligt talt lyder atmosfæreExplosible. Hovedprincippet med dette princip var at minimere risikoen for metan- eller kulstøveksplosion i farlige områder. I sidstnævnte klub er det talte dokument bredt forbundet både med beskyttelsessystemer, når og værktøjer, der anvendes i eksplosionsfarlige områder. Jeg taler også om elektriske enheder her.I overensstemmelse med lovgivningen i ATEX-direktivet eksplosionsrisiko i disse områder kan komme fra oplagring, fremstilling og anvendelse af selv stoffer, som i kraft i luften og også med det andet stof forårsager meldug eksplosion. I form af disse baseret omfatter især brændbare væsker og også deres par, såsom alkoholer, ethere, benzin. Derudover kan du inkludere brandfarlige gasser, såsom butan, propan, acetylen. Andet indhold havde f.eks. Fibre som tin støv, aluminium støv, træ støv eller kul støv.Men det er umuligt at beskrive alt, hvad der er opnået i dette dokument. Derfor bør man studere denne normative handling generelt, det bør nævnes, at det forbedrer alle forhold og anbefalinger inden for stilarter og værktøjer kombineret i eksplosive rum. Dog kan detaljerede oplysninger gives i fremtidige dokumenter. Det skal kun huskes, at nye materialer, der regulerer sprængstofzonen med metan eller kulstøv i enhver skole, ikke kan være uforenelige med ATEX-oplysninger.Det skal endvidere antages, at alle anordninger i de truede områder skal mærkes med CE-mærket nøjagtigt, hvilket tyder på, at varen er nødvendig for at kunne gennemføre den overensstemmelsesvurderingsprocedure, der udføres af det anmeldte selskab.

Direktivet om nye tiltag (fordi dette kaldes ATEX-oplysninger for at undlade at overholde enheder i eksplosive zoner viser, at medlemsstaten kan fortsætte med tilbagetrækning af sådanne anordninger.